Müslüman Camii

Müslüman Camii

Müslüman Camii

19. yüzyılda inşa edilen Alexandroupolis Müslüman Camii, en eski yapılarından biridir. Taştan inşa edilmiş ve iki katlıdır. Şehrin hala "Dedeagaç" olarak anıldığı ve Osmanlı yönetimi altında olduğu dönemde, ibadethane aynı zamanda Osmanlı ruhban okulunu da barındırıyordu.


İçerisindeki ayrıntılı süslemeler ve oyma yazıtlar, tıpkı batı tarafındaki General Fayek Hüseyin Paşa'nın mermer mezarı gibi, mermer heykelciliğin harika örnekleri olarak kabul edilir.