Ayii Theodori klise-mağarası

Ayii Theodori klise-mağarası

Ayii Theodori klise-mağarası

Alexandroupolis’in yaklaşık 10 kilometre dışında, Zonos dağının eteklerinde kayalara oyulmuş ve bir mağaranın içinde "gizli" ve çok özel bir tapınak bulunmaktadır. Ziyaretçi, iki yaratıcı döneme ayrılan mağaranın duvarlarındaki benzersiz duvar resimlerine hayran kalabilir. Birincisi 11. yüzyılın sonunda ve ikincisi 13. yüzyılın başında, "manastır" ve "geçiş" döneminin evros doğasının gizli yerlerinde işlenmiş ender örneklerdir.


Fresklerin konusunu esas olarak Meryem Ana’nın döngüsünden (Varoluş, Ziyaret, Elizabeth ile Kucaklama, Kutsal Bakire Meryem) alır, bu da onun aslında ona adanmış olabileceğini gösterir. Başmelek, Aziz Prokopius, Havariler Peter ve Paul ile diğer temsiller ve ikonostaz, Kapadokya'nın kayalık tapınaklarını anımsatan bir sahneyi tamamlıyor.


Alexandroupolis’ i Gümülcine'ye bağlayan demiryolu hattının yanında yoğun bitki örtüsü, akarsular ve doğal güzellikteki manzaralardan geçtiği ve kısa bir mesafede Avandas ve Potamos ortaçağ kalelerinın bulundugu , mağaraya dogru giden yol, başlı başına güzel bir deneyimdir.