Alexandroupolis ticaret derneği

ESA (Alexandroupolis ticaret derneği) özet sunumu

ESA (Alexandroupolis ticaret derneği) adlı Birincil Meslek Kuruluşu 1946'da kurulmuş ve tanınmıştır ve merkezi Alexandroupolis’tedir.

ESA'nın amacı, sendika ruhunu geliştirmek ve daha fazla üyeye yaymak, Danışman sektörel departmanlar şeklinde hem kitlesel hem de sektörel olarak aynı çatı altında birleşmelerini sağlamaktır. Her zaman serbest ekonomi çerçevesinde, girişimciliği ilgilendiren her konunun sistematik ve bilimsel olarak incelenmesi, araştırılması, izlenmesi, tanıtılması ve çözülmesi ve her şeyden önce girişimciliğin korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi ile sosyal, mesleki ve ahlaki yükseltilmesi, özel inisiyatif ve genel ulusal ve sosyal çıkar.

Yönetim için öncelik ,Alexandroupolis’in rekabetçi kimliğinin ticari ve ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı ve geliştiği kentsel çevrenin uzun bir gelişim sürecinde sürekli olarak güçlendirilmesidir.