Ενημέρωση για Covid-19

Ενημέρωση για Covid-19

Οι ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν σε όλο τον κόσμο λόγω του κορονοϊού (Covid-19) υποχρεώνουν τις κατά τόπους αρχές να προβαίνουν σε περιορισμούς και ειδικές ρυθμίσεις, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και των πολιτών.

Οι επισκέπτες της Αλεξανδρούπολης και των γύρω περιοχών μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τις ενημερωμένες εξελίξεις και αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τον κορονοϊό από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας