Βυζαντινό Υδραγωγείο Φερών

Βυζαντινό Υδραγωγείο Φερών

Βυζαντινό Υδραγωγείο Φερών

Λίγο πριν την είσοδο των Φερών, το θέαμα του βυζαντινού υδραγωγείου διατηρεί το δέος που προκαλεί από τον καιρό που είχε κατασκευαστεί, στα μέσα του 12ου αιώνα. Έργο του σεβαστοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ισαάκιου Κομνηνού, όπως και η Μονή της Κοσμοσώτειρας στις Φέρες, δημιουργήθηκε για να μεταφέρει νερό στον οικισμό που υπήρχε γύρω από το μοναστήρι. Η πηγή «Μεγάλη Βρύση» («Κοτζά Τσεσμές»), από την οποία έφερναν οι βυζαντινοί κάτοικοι το νερό στον οικισμό, βρίσκεται σε μικρή απόσταση και διατηρεί ως σήμερα την ορμή της.


Το εξαιρετικό αρχιτεκτονικό δείγμα της εποχής, με τις δύο επιβλητικές καμάρες από πελεκητή πέτρα που φτάνουν σε ύψος τα πέντε μέτρα και έχουν ανοίγματα επτά μέτρων, χτίστηκε από πυρόλιθο και πλίνθους στους οριζόντιους αρμούς. Αποτελεί ένα εξαιρετικό θέαμα, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που ο φωτισμός το αναδεικνύει τονίζοντας τις διαστάσεις και τη μεγαλοπρέπειά του.